Reservation/pladsbestilling: KLIK her

BORNHOLMERBUSSEN
Linje 866

udgår
fra Hovedbanen i København.

Stoppestedet er placeret i Bernstorffsgade - overfor Tivoli (ved Hotel Plaza.)

Bornholmerbussen kører  via  Øresundsbroen til Ystad, hvor bussen mødes med færgen til Bornholm. Bus og færge udveksler passagerer, idet bussen IKKE overføres til Bornholm.
Køretiden mellem København og Ystad er ca. 70 minutter. Sejltiden over Østersøen varer normalt ca. 5 kvarter.
Bornholmerbussens køreplan er afstemt efter færgetiderne, og planen justeres henover året omkring ferietider, højtider m.v.

Fra havnen i Rønne udgår lokale busser til hele øen.
Vi anbefaler dig at bestille billet til Bornholmerbussen. Ring til kontoret i åbningstiden på 4468-4400 eller bestil on-line:  KLIK her

Køreplan: KLIK her

KLIK  på filmen om:  Rejsen til Bornholm

Bornholmerbussen v hotel Plaza

Billetpriser KOMBI-Billet:   Bornholmerbus  plus Færge

 Takst A:Takst B:
Voksen260,00160,00
Barn 12-15130,0080,00
Over 65 år-160,00

Takst -A-

kan anvendes af alle passagerer på alle afgange

Takst -B-
kan anvendes af:
- passagerer med kort til Færgen
- over 65 og førtidspensionister
- passagerer med Ungdomskort

Priserne er gældende hele strækningen (bus+færge) København - Rønne eller omvendt.

Vi anbefaler at bestille billet til Bornholmerbussen. Ring til kontoret i åbningstiden på 4468 4400 eller bestil online: KLIK her.

Børn, ungdomskort, grupper mv.

Børn: For hver købt voksenbillet kan gratis medtages max. 2 børn, der IKKE er fyldt 12 år.

På en købt barnebillet (12-15 år inkl.) kan gratis medtages 1 barn, der IKKE er fyldt 12 år. Til børn udover dem, der kan medtages gratis, må der indkøbes børnebillet.

Ungdomskort / Studiekort
Der ydes rabat til indehavere af ovennævnte kort. Du skal vise kortet ved indstigningen samtidig med  forud indkøbt billet  Denne billet-type kan KUN bestilles/betales over nettet, og kan IKKE købes af buschaufførerne. Ungdomskort/Studiekort  kr: 180   

Grupper kan efter nærmere aftale opnå gruppe-rabat.  Mindst 10 personer. Grupperejser må forudbestilles / forudbetales.  Kontakt vort kontor og få pristilbud.

Fra Rønne/Ystad  til  Lufthavnen i Kastrup
Efter anmodning til buschaufføren i Ystad (før indstigningen) standser bus 866 for afsætning af passagerer i Kastrup.  Ved afgangen fra Ystad koordineres befordringen, så passagerer med samme rejsemål kommer med samme bus, ligesom bagagen anvises til udvalgte bagagerum, så håndteringen i Kastrup lettes mest muligt.

 

Fra Kastrup til  Ystad/Rønne:
Bus 866 har særligt skiltet stoppested ved lufthavnen (skråt overfor hotellet, foran linie 5c)   På alle afgange fra København føres en bus via dette stoppested, for at medtage eventuelle passagerer til Ystad/Rønne.  Passagerer til bus 866 skal afvente ved stoppestedet fra samme tidspunkt som afgangstiden fra Hovedbanen. Bussen ankommer til stoppestedet kort tid efter.

 

Bagage:
Bornholmerbussen medtager GRATIS almindelig håndbagage, som kan rummes i bussernes bagagerum, og som passagererne selv kan bære og læsse.  Transporten sker på passagerernes eget ansvar, og busselskabet påtager sig ikke ansvar for bortkommet, beskadiget, glemt eller stjålet bagage. Det anbefales, at passagerer med værdifuld bagage tegner rejseforsikring/indboforsikring.

Barnevogne, kørestole mv. medtages gratis i bussernes bagagerum,  idet sådanne ikke  kan rummes inde i busserne.
Buschaufførerne vil være behjælpelige i disse situationer.

Bornholm

Rejsebestemmelser

Passagerer med reservation skal møde frem senest 10 minutter før afgangstid. Billetkontrollen skal være gennemført før denne frist.

Efter fristens udløb fortabes en reservation, og pladserne sælges til eventuelt ventende. I situationer med flere busser på samme afgang, afgår busserne i den rækkefølge de fyldes. De første busser kan således afgå før egentlig afgangstid.

Passagerer som ønsker at rejse sammen, eller som rejser på samme billet, skal billetteres samtidig ved indstigningen.

Passagerer med betalte billetter betjenes forud for øvrige passagerer.

Bornholmerbussen kan af hensyn til køreplan og korrespondance IKKE afvente passagerer, der tilbageholdes af toldmyndighederne ved grænsen mellem Danmark og Sverige.

Busselskabet tager forbehold for driftsforstyrrelser og forsinkelser, herunder korrespondanceforhold med andre rejseforbindelser, ligesom Bornholmerbussen udenfor det normale reservationssystem i særlige situationer forbeholder sig at anvende bussernes ståpladser.

Passagerer uden reservation og uden forudkøbt billet medtages i det omfang, der er ledige pladser. Billet til disse passagerer sælges af chaufførerne eller færgen umiddelbart før afgangstid.

Tilbagebetaling af billet: (ordinære billetter)
Betalte billetter, som af en eller anden grund ikke bliver anvendt, kan om-bestilles og anvendes senere.  Ring til bestillingskontoret og få et nyt bestillingsnummer, som kan påføres den ændrede billet.

Såfremt en betalt billet ikke ønskes anvendt på en anden rejsedato, kan billetprisen tilbagebetales.  Indsend den ikke-anvendte billet til Bornholmerbussens kontor, og anfør gerne bank-registreringsnummer og konto,  så beløbet kan overføres direkte.

Ved tilbagebetalinger beregnes et gebyr på 30 kr. pr. person.

Graahundbus' rutetrafik udføres i henhold til EU forordning 181/2011 for ruter under 250 km længde, under administration af Ankenævnet for bus, metro og tog. Gl. Køgelandevej 3, 2500 Valby.